U bent hier: Werkwijze

 

 

Werkwijze


Uw vraag:

Bij de behandeling van hyperventilatie en longziekten bent u - als zorgvrager - de belangrijkste factor. Na een succesvolle behandeling zult u zelfstandig de klachten 'de baas' kunnen blijven. U leert inzichten en vaardigheden waarmee u uw gezondheid kunt verbeteren.


Het onderzoek:

De eerste stap is het onderzoeken van de factoren die bijdragen aan de klachten. Bij dit onderzoek wordt een onderscheid gemaakt tussen orgaanstoornissen (long -, hart - en (ademhalings)spierfunctie)) enerzijds en de gevolgen van deze stoornissen voor uw dagelijkse leven anderzijds. Wat namelijk erg belangrijk is, is hoe u met deze stoornissen omgaat. Vandaar dat bij het onderzoek niet alleen gekeken wordt naar 'wat er met het lichaam aan de hand is', maar ook naar wat dit voor u persoonlijk betekent en in het bijzonder wat u graag wilt bereiken. Soms zijn nadere onderzoeken door andere zorgverleners noodzakelijk, die ik niet in mijn praktijk kan uitvoeren. Het is ook mogelijk dat een andere behandeling dan fysiotherapie noodzakelijk is.


Behandeldoelen:

U bepaalt dus wat u wilt bereiken. Op basis van het onderzoek kan ik vaststellen in hoeverre dit ook haalbaar is. Na het onderzoek kan ik u precies aangeven welke resultaten mogelijk zijn en wat nodig is om dit resultaat ook daadwerkelijk te bereiken.


De behandeling:

De behandeling bestaat met name uit het 'leren' van vaardigheden en inzichten, die u zelfstandig oefent. Tijdens de behandeling leert u stap voor stap wat u moet doen. Nadat de klachten zijn verbeterd wordt na een periode altijd opnieuw bepaald of u instaat bent geweest om de bereikte verbetering te handhaven.


Samenwerking:

Uit bovenstaande spreekt dat een goede samenwerking met u de belangrijkste voorwaarde voor een geslaagde behandeling is. Maar ook samenwerking met andere zorgverleners, zoals huisarts, praktijkondersteuner, medisch specialist, longverpleegkundige, diëtist en psycholoog is eerder regel dan uitzondering. De praktijk maakt deel uit van een netwerk van samenwerkende zorgverleners.


Specialisatie:

Door de specifieke kennis en ervaring op het gebied van hyperventilatie en longziekten kan vaak worden volstaan met een korte en doelgerichte behandeling. Uit de praktijkanalyse uitgevoerd door CZ, Delta Lloyd en OHRA blijkt, dat het aantal behandelingen gemiddeld 30% lager is dan gebruikelijk.


Persoonlijke begeleiding:

Kleinschaligheid en een directe persoonlijke benadering in een rustige omgeving zijn belangrijke uitgangspunten voor een geslaagde behandeling. U wordt - uitgezonderd afwezigheid tijdens vakantie - altijd door Dr. van Wetering persoonlijk behandeld.